IGUALADA, CIUTAT ALIADA DE LA INFÀNCIA

Resultado de imagen de unicef

Igualada treballarà per assolir el segell de Ciutat Amiga de la Infància

IGUALADA TREBALLARÀ PER ASSOLIR EL SEGELL DE CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA

Igualada, Ciutat Aliada de la Infància. El 31 de maig de 2017, el Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Igualada va acollir la primera sessió plenària del Consell dels Infants de la ciutat.

Un dels punts destacats de la primera reunió del Consell dels Infants va ser la signatura del document que formalitza l’adhesió de la capital de l’Anoia com a municipi aliat del programa Ciutats Amigues de la Infància.

L’adhesió a aquest programa implica que Igualada treballarà des d’ara per assolir uns determinats objectius, fins a assolir el reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància, un segell que atorga precisament Unicef. Les accions que caldrà desenvolupar s’emmarquen en l’enfocament de treball “PLIA”, amb projectes i accions que contribueixin a fomentar la participació de la ciutadania, inclosos els infants, en les polítiques locals d’infància i adolescència, construint d’aquesta manera aliances i xarxes de col·laboració amb diferents sectors de la societat a favor de la infància, d’acord amb els principis i normes de la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

El Consell dels Infants d’Igualada neix com un ens enfocat a facilitar la participació dels nens i nenes entre 9 i 12 anys, de manera que puguin fer sentir la seva veu i incidir en les polítiques municipals que els afectin. Seguint allò que especifiquen l’Article 12 de la Convenció dels Drets dels Infants de la UNICEF i la Llei 14/2010 dels Drets i la Participació de la Infància i l’Adolescència, se’ls vol aportar una via d’oportunitats de participació en la vida municipal i una eina per exposar aquelles propostes i idees que considerin que han de millorar la seva vida a la ciutat.

El presideix l’alcalde, n’és vicepresidenta la regidora delegat de la matèria d’Infància, Patricía Illa i en formen part també els regidors responsables d’Urbanisme, Joventut, Participació i Ensenyament, un regidor de cada grup municipal i dos infants representants de cada centre educatiu de Primària. En concret, un alumne de 5è i un de 6è, vetllant sempre la paritat, i escollits de manera democràtica en cada escola. El Consell es convoca en dues ocasions al llarg de cada curs escolar, a part de les diferents jornades de treball que es realitzen durant l’any.

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS A FAVOR DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 2017- 2018