Habitatge de protecció oficial

L’habitatge de protecció oficial (HPO) és un habitatge amb un preu màxim fixat per sota del mercat, per accedir-hi  el comprador pot obtenir finançament protegit i ajuts públics a fons perdut.Els habitatges protegits poden ser de venda, de lloguer, o de lloguer amb opció a compra. 

A Igualada, pots fer els tràmits a: 

Oficina d’Habitatge d’Igualada

Pl. de l’ajuntamnet, 1, Igualada. 93.803.19.50

Altres links que poden ser del teu interès i resoldre dubtes: