Segons la Coordinadora de Camps de Treball de Catalunya (COCAT), “un camp de treball és una experiència de voluntariat i formativa on els voluntaris ofereixen el teu temps a una entitat per tal de realitzar una feina de suport en una comunitat local, en concret, fent un treball de tipologia molt diversa (social, mediambiental, cultural, educatiu,…)”.

Segueix: “els camps de treball són estades d’entre 15 i 20 dies que es realitzen sobretot a l’estiu, tot i que hi ha projectes al llarg de tot l’any. Es combinen la teva col·laboració en un projecte amb les activitats lúdiques i de lleure que pugui oferir l’associació o entitat que organitza el projecte, o aquelles activitats que el propi grup de voluntaris pugueu proposar i dur a terme en el vostre temps lliure.”

Us oferim a continuació un llistat d’opcions on podeu trbar camps de treball a Catalunya: