Pla Local de Joventut

El Pla Local de Joventut (PLJ)d’Igualada 2022-2026 és l’eina que permet treballar millor les polítiques de joventut, per donar resposta als interessos i reptes dels joves d’Igualada.

Així doncs, el PLJ té la missió de ser l’instrument de treball que ordena i sistematitza les actuacions i els recursos existents al nostre municipi; així com també estimula la reflexió i plantejament, tant d’aquestes com de les futures actuacions i polítiques de joventut a Igualada.

PLA LOCAL DE JOVENTUT_2022_2026