BEQUES I AJUTS

Consulta quines són les beques a les quals podeu accedir en funció dels estudis que estigueu cursant.


HOMOLOGACIONS

S’entén per homologació el reconeixement oficial a Espanya de l’equivalència d’un títol (universitari o no universitari) estranger  a efectes acadèmics i laborals.

  • suposa el reconeixement del grau acadèmic corresponent,
  • habilita per continuar estudis d’un altre nivell educatiu espanyol, i
  • implica el reconeixement dels efectes professionals inherents al títol espanyol de referència.

Consulta aquí més informació.

Programes i serveis d’homologació i convalidació

És un servei que informa i acompanya, de forma personalitzada, en el procés de reconeixement de titulacions universitàries estrangeres que han de tenir efectes a l’estat espanyol. També assessorament a persones que volen emigrar a l’estranger, sobre els tràmits necessaris per acreditar o legalitzar titulacions emeses al nostre país.

  • Sevei de reconeixement acadèmic

El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.