Altres recursos per l’ensenyament

1. BEQUES

2. HOMOLOGACIONS I CONVALIDACIONS

3. ACTIC

4. REFORÇ ESCOLAR


1. Beques

Beques per ensenyaments postobligatoris no universitari

Dirigit a:

 • 1r i 2n de Batxillerat
 • Formacions professionals de GM i GS
 • Ensenyaments artístics professionals
 • Ensenyaments esportius
 • Estudis d’idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat a distància)
 • Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l’accés als cicles formatius de GM i GS
 • Programes de qualificació professional incial
 • Formació professional bàsica/Programes de formació i inserció (PFI)
 • Estudis religiosos i militars.

Beques de caràcter General per a estudiants que cursin estudis Postobligatoris

Va dirigit a estudiants universitaris que cursin:

 • Ensenyaments universitaris adaptats a l’espai Europeu d’educació Superior conduent a títols oficials de Grau i Màster
 • Ensenyaments universitaris conduents als títols oficials de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Mester, Enginyer Tècnic i Arquitecte Tècnic.
 • Curs de preparació per accés a la universitat de majors de 25 anys impartit per universitat públiques.
 • Complements de formació per a l’accés u obtenció del títol de Màster i crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de Grau o per seguir els estudis oficials de llicenciatura.
 • No s’inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d’estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització ni títols propis de les universitats.

Beques per universitaris (Equitat) 

Objecte: Obtenir una acreditació del tram de renda familiar i una beca Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits per a estudiants matriculats a les universitat següents:

 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Rovira i Virgili

I per altres centres adscrits:

 • Institut Nacional d’Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona
 • Institut Nacional d’Educació Física (INEFC, centre adscrit a la Universitat de Lleida.
 • Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), adscrit consorciat a la Universitat Politècnica de Catalunya
 • Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI), adscrit consorciat a la Universitat Politècnica de Catalunya
 • Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona

Beques per a l’adquisició de llibres de text 

Aquest tràmit permet sol·licitar per part de les famílies amb fills escolaritzats als ensenyaments de primària o ESO, ajuts per a l’adquisició de llibres de text.

Ajuts per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

Dirigit a alumnes d’educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat, cicles formatius de GM o GS, ensenyaments artístics, professionals, PFI, formació professional bàsica o programes de formació per a la transició a la vida adulta, que presenten una necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de la conducta o causa de les seves elevades capacitats intel·lectuals.

Ajuts individuals de desplaçament

El Consell Comarca de l’Anoia concedeix Ajuts individuals de desplaçament (AID) als alumnes que ho sol·licitin i per arribar al centre escolar assignat que és el de la seva població o al centre d’un municipi proper, en el cas de que el seu municipi no tingui centre escolar.

Ajuts individuals de menjador

L’objecte d’aquest ajut és donar suport a l’escolarització dels fills en edat escolar de les famílies de la comarca de l’Anoia que cursin educació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria (ESO), que tingui dificultats socials, econòmiques i/o geogràfiques d’accés al centre escolar, als quals no correspon la gratuïta del servei de menjador, per tal que puguin gaudir d’un ajut que els permeti utilitzar el servei de menjador escolar.

Beques del Ministeri d’Educació

Altres webs d’interés

Et facilitem un cercador de beques aquí


2. Homologacions i convalidacions

S’entén per homologació el reconeixement oficial a Espanya de l’equivalència d’un títol (universitari o no universitari) estranger a un espanyol a efectes acadèmics i laborals. Els títols estrangers objecte d’homologació han de ser oficials i cursats en centres autoritzats.

La convalidació suposa el reconeixent oficial a Espanya de l’equivalència dels estudis parcials estrangers (siguin cursos o assignatures) als espanyols. Les convalidacions d’estudis parcials universitaris, correspon a la Universitat en la qual l’alumne pretengui continuar tals estudis

És un servei que informa i acompanya, de forma personalitzada, en el procés de reconeixement de titulacions universitàries estrangeres que han de tenir efectes a l’estat espanyol. També assessorament a persones que volen emigrar a l’estranger, sobre els tràmits necessaris per acreditar o legalitzar titulacions emeses al nostre país.

 • Programa “Qualifica’t i Acredita’t”

En el programa Qualifica’t  es pren com a referent el títol de Formació Professional, mentre que en la convocatòria Acredita’t es té com a referent les Qualificacions professionals i unitats de Competència.

Els dos tenen idèntics efectes en el moment en què es gestionen les certificacions respectives de l’àmbit laboral i acadèmic. Per tant, les persones que han fet Qualifaica’t no han de repetir cap qualificació o unitat de competència que ha tingui certificada.

Mentre que per accedir al Qulifica’t cal tenir dos anys d’experiència laboral relacionada amb el sector, en l’Acredita’t és necessari tenir tres anys d’experiència laboral en els últims deu anys abans de realitzar-se la convocatòria.


3. ACTIC

ACTIC és l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació. Permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat són telemàtics

Les persones que superen satisfactòriament la prova tenen un certificat acreditatiu que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell de competències (bàsic o mitjà i properament avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

ACTIC a Igualada: 


4. Reforç escolar

Necessites ajuda per estudiar, fer els deures…

 • La Kaserna disposa de dos serveis:
 • Anoia Jove: ofereix unes aules de suport per alumnes que estan cursant el GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria), tant els alumnes de l’IOC com de l’escola d’adults. Pl. sant Miquel, 5. Igualada. 93.805.15.05

Centres de reforç escolar privat a Igualada

 • Tàgores: C/ Joan Maragall, 25. Igualada. 93.173.71.01
 • Aquacentre:  Rambla Sant Isidre, 18, 2-1. Igualada. 635.681.596
 • Aula42: C/ Prats de rei, 3. Igualada. 93.803.49.46-626.082.108
 • Decroly: C/ abat Oliba, 2-4 (Les Comes III). Igualada. 93.803.96.03
 • Kumon: C/ Calaf, 15, baixos. Igualada. 93.803.48.86-667.978.329
 • Tales: C/ Florenci Valls, 66 (baixos), Igualada. 671.45.59.97