En aquest apartat us explicarem dos dels serveis dels quals podreu extreure el màxim de recursos sobre habitatge a Igualada. Generalment els serveis i tràmits que us explicarem a continuació van destinats a joves en procés d’emancipació o bé emancipades i amb necessitat d’ajuts.

Recursos d’Habitatge de l’Ajuntament Igualada

Què em pot oferir l’Oficina Local d’Habitatge?

 • Tramitació i gestió dels Ajuts al pagament del lloguer, com l’ajut al lloguer per a persones amb risc d’exclusió social, conegut com a Ajut al lloguer Just.
 • Tramitació i gestió dels Ajuts a la rehabilitació d’habitatges i els informes previs corresponents.
 • Tramitació dels ajuts a l’accés a l’habitatge protegit.
 • Borsa d’habitatge de lloguer per a propietaris que vulguin llogar el seu habitatge i llogaters que busquin pis a bon preu.
 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat.
 • Inscripció a les promocions que realitza l’ajuntament d’Igualada a través de la societat municipal PIMHA.
 • Assessorament sobre qüestions d’habitatge en general.

Us recomanem també donar-vos d’alta al Butlletí de l’Oficina d’Habitatge per estar actualitzades de tots els recursos, serveis, projectes i terminis per a tràmits que surtin d’ara endavant!


Recursos d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

Paral·lelament, la generalitat ens ofereix recursos i serveis com per exemple:

 • Convocatòries i Ajuts a l’habitatge: En aquest enllaç trobareu els diferents ajuts relacionats amb l’habitatge, ja siguin pel pagament de lloguer o per obres d’arranjament a l’interior dels habitatges de persones grans. En podrem comprovar el seu estat, si estan actius o no, i la tramitació de l’ajut en qüestió.
 • Llogar un habitatge: Aquí podreu trobar una petita guía sobre els diferents àmbits i informació general sobre tot allò que comporta cercar i mantenir un habitatge. 
 • Tràmits relacionats amb el Lloguer: També podem accedir a un llistat de tràmits per temàtiques en el que trobarem un desplegable de Lloguer amb tots els tràmits possibles pel moment. 
 • Registre de sol·licitants d’habitatges amb Protecció Oficial: De la mateixa manera que hi podem accedir des de la pàgina web d’Habitatge de l’Ajuntament d’Igualada, també podem accedir al registre d’habitatges de Protecció Oficial des de la generalitat. S’explica també a qui va dirigit, els tràmits i l’enllaç del propi tràmit.