Formació en el lleure

1. CURS DE PRE-MONITORS/ES

2. CURS DE MONITOR/A DE LLEURE

3. DIRECTOR/A DE LLEURE

4. ALTRES


 

1. Curs de premonitors/es de lleure

Adreçat a joves d’entre 15 i 17 anys, que es volen introduir en el món de l’educació en el lleure.

El curs és una formació inicial d’activitats en el lleure infantil i juvenil i comença a  preparar-te com a monitor o monitora de lleure.

L’objectiu del curs és sensibilitzar al futurs monitors/es sobre la tasca d’educació que portaran a terme amb els infants.

La finalitat de la formació és aprendre a educar, tot:

OFERINT elements de reflexió sobre que significa educar

INICIANT un ventall de recursos tècnics que donen suport a la tasca educativa

PRACTICANT una programació pedagògica prèvia de diferents tipus d’activitats convencionals de lleure infantil i/o juvenil

INFORMANT de les diferents feines que se’ls encomanaran

 

POTS PREGUNTAR A LA KASERNA PER LA PROGRAMACIÓ DE CURSOS DE PREMONITORS A IGUALADA! 

 

ALTRES LLOCS A IGUALADA QUE L’ORGANITZEN 


 

2. Curs de Monitor/a de lleure 

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

L’alumne ha de tenir 18 anys complerts en el moment d’inscriure’s al curs.

La superació de les dues etapes del curs, l’etapa lectiva i la de pràctiques, porta a l’obtenció del diploma i del carnet de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut a proposta de les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil.

 

POTS PREGUNTAR A LA KASERNA PER LA PROGRAMACIÓ DE CURSOS DE PREMONITORS A IGUALADA! 

 

ALTRES LLOCS A IGUALADA QUE L’ORGANITZEN 

Aquí teniu un link amb totes les escoles del món del lleure a Catalunya


 

3. Curs de Director/a de lleure

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.

L’alumne ha de tenir 18 anys complerts en el moment d’inscriure’s al curs.

 

POTS PREGUNTAR A LA KASERNA PER LA PROGRAMACIÓ DE CURSOS DE PREMONITORS A IGUALADA! 

 

ALTRES LLOCS A IGUALADA QUE L’ORGANITZEN

Aquí teniu un link amb totes les escoles del món del lleure a Catalunya

ALTRES LLOCS D’INTERÈS

 • EFA: ESCOLA DE FORMACIÓ DE DE L’ACELLEC. Curs de directors i directores de lleure. Intensiu de Nadal + dissabtes. (Barcelona). info@escolaefa.cat 

4.Altres

 • Grup de Lleure “La clau”- Jornada d’iniciació al GPS
  • inici: 19 d’Octubre (Inscripcions abans del 17 d’Octubre)
  • Places limitades
  • Edat mínima: 16 anys
  • Sessió teòrica i pràctica de 9.00 a 18.00

 

 • Formació oficial CIATE (Tècnic esportiu)
  • Curs oficial. Habilitat per treballar en activitats esportives extraescolars, casals, campus… etc
  • Inici: 19 d’Octubre. Places limitades
  • A partir de 16 anys
  • C/ Comarca 49 Bx 1r. (Igualada)
  • Tel: 936 782 141 / 633 59 20 40