CESSIÓ DE MATERIAL I ESPAIS

Cessió d’espais:

LA KASERNA:
Sala 1 (equipada amb projector)
Sala 2
Sala 3
Punt de trobada

CAL BADIA:
Sala Gimnàs
Sala de creació
Sala Polivalent
Sala Assessoria
Sala Formació 1
Sala Formació 2

Qui ho pot sol·licitar?

Centres educatius, associacions i en general entitats sense ànim de lucre  d’Igualada, per tal de facilitar que aquestes puguin dur a terme les seves activitats.

Quan es pot sol·licitar?

Prèvia consulta a la Kaserna (93 803 1950 ext. 2393) o Cal Badia (93 803 1950 ext. 2397) per saber si el dia que es desitja sol·licitar l’ús de l’espai està disponible, es podrà sol·licitar en qualsevol moment mitjançant aquest tràmit.

Com es tramita la sol.licitud?

La tramitació de sol·licitud s’ha de fer per internet mitjançant aquest tràmit en línia, amb identificació i signatura digitals mitjançant un d’aquests sistemes:

Amb el certificat digital del/a president/a, secretari/a o tresorer/a de la entitat que sol.licita.
Amb el certificat digital d’un membre de l’entitat o associació, degudament autoritzat pel president de la mateixa.
Amb el certificat propi de la entitat.

Els sistemes d’identificació i signatura admesos són:

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir

 • És imprescindible que el/la sol·licitant sigui el/la president/a, secretari/a, persona responsable de l’entitat (especificant-ne el càrrec) o persona degudament autoritzada pel/la president/a de la mateixa.
 • Ser un centre educatiu, associació i en general entitats sense ànim de lucre d’Igualada.
 • En el cas que es tracti d’associacions, aquestes hauran d’estar registrades en el Registre municipal d’entitats de l’Ajuntament d’Igualada.
 • La resta d’entitats sense ànim de lucre hauran d’estar inscrites en el seu registre corresponent.

Per la reseerva de l’espai prem aquí

Cessió de material:

 • Màquina d’imans i xapes.

 Clicant aquí us podeu descarregar la plantilla d’imans. Clicant aquí us podeu descarregar la plantilla de xapes.

 • Equip de so gran/petit.
 • Projector.
 • Carpes.

Qui ho pot sol·licitar?

Centres educatius, associacions i en general entitats sense ànim de lucre d’Igualada.

Quan es pot sol·licitar?

 • De setembre a juliol, les sol·licituds del mes d’agost, s’hauran de presentar abans de la tercera setmana de juliol per poder ser tramitades.

Com es tramita la sol.licitud?

La tramitació de sol·licitud s’ha de fer per internet mitjançant els tràmits en línia que es poden trobar en aquesta plataforma, amb identificació i signatura mitjançant un d’aquests sistemes:

Amb el certificat digital del/a president/a, secretari/a o tresorer/a de la entitat que sol.licita.
Amb el certificat digital d’un membre de l’entitat o associació, degudament autoritzat pel president de la mateixa.
Amb el certificat propi de la entitat.

Els sistemes de signatura admesos són:
DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert).

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir

 • És imprescindible que el/la sol·licitant sigui el/la president/a, secretari/a, persona responsable de l’organisme (especificant-ne el càrrec) o persona degudament autoritzada pel/la president/a de la mateixa.
 • Ser un centre educatiu, associació i en general entitats sense ànim de lucre d’Igualada.
 • En el cas que es tracti d’associacions, aquestes hauran d’estar registrades en el Registre municipal d’entitats de l’Ajuntament d’Igualada.
 • La resta d’entitats sense ànim de lucre hauran d’estar inscrites en el seu registre corresponent.

Retorn del material

 • La durada màxima de la cessió serà de 7 dies hàbils

Per la reserva del material prem aquí