1. VOLUNTARIAT LOCAL: A IGUALADA I A L’ANOIA

1.1 Social

1.2 Cultural

1.3 Gent gran i salut mental

1.4 Infància i lleure


1. VOLUNTARIAT LOCAL: A IGUALADA I A L’ANOIA

1.1 Social

  • Atlas Fundació Sociocultural: Promou la formació, l’intercanvi cultural, els espais educatius i de lleure, com també el foment del teixit associatiu i el voluntariat.
  • Banc d’Artícles Reutilitzables: té com a funció principal la recepció i supervisió de diferent tipus de materials per a la seva posterior donació a persones en situació de necessitat. És una actuació que es fa conjuntament amb les entitats Armpa, ATLAS, Càritas, la societat municipal PIMHA, l’Oficina d’Inclusió i Cohesió Social (OTIC) i el servei de medi ambient de l’Ajuntament d’Igualada.

 1.2 Cultural

  • Centre d’Estudis Comarcals de l’Anoia: El CECI com a finalitat la promoció de l’estudi, la recerca i la divulgació del patrimoni històric, cultural, arqueològic, artístic, urbanístic, natural i mediambiental que tinguin com a àmbit la comarca de l’Anoia.

1.3 Gent gran i salut mental

  • Club Social Aidar (Salut Mental de Catalunya): entitat sense ànim de lucre que treballa amb persones amb alguna problemàtica de salut mental. El seu objectiu és millorar el concepte i la vivència de la Salut Mental per a la persona, la seva família i l’entorn social que l’envolta.
    • Pl. Independència 8 (Igualada) Tel. 938 01 90 58

1.4 Infància i lleure