OBJECTE:

Aquest projecte té com a objectiu crear un espai d’oci nocturn segur i alternatiu, allunyant als joves de les habituals pràctiques nocturnes de consum o possibles baralles, assetjaments, etc. El projecte serà planificat i organitzat pels mateixos joves, on els educadors faran únicament un paper de suport i de guia.

Objectius Generals:

  1. Oferir al jovent espais i projectes d’oci nocturn alternatiu que tinguin un impacte positiu en els seus eixos de socialització.

1.1. Supervisar les comissions del projecte.

1.2. Donar resposta a les inquietuds i necessitats del jovent actual en relació a l’oci.

1.3. Fomentar valors que representin un adeqüadament l’oci alternatiu saludable.

1.4. Oferir formacions i formar als joves participants en eines i recursos relacionades amb el projecte.

 

DESTINATARIS:

Les participants cal que siguin joves de la comarca de l’Anoia d’entre 14 i 17 anys.

Requisits:

Que els participants tinguin entre 14 i 17 anys d’edat.

Drets i deures:

  • Tenir disponibilitat horària per poder reunir-se una vegada a la setmana dimarts de 17:30h a 19h.
  • Comprometre’s amb el projecte al llarg del curs.
  • Comprometre’s amb la comissió i les tasques pertinents de la qual cadascú formi part.
  • Participar de la formació que el Departament de Joventut oferirà en matèria de participació, voluntariat i dinamització de la informació per als/les joves.
  • Difondre el projecte i les activitats que es duran a terme entre la gent jove.
  • Gestionar de forma autònoma les diferents parts que conformen el projecte, tant el tipus d’activitat que realitzin, així com les formacions i el pressupost pertinent.

Per més informació i inscripció aquí.