#impuls – Què estàs mi(g)rant? from La Kaserna on Vimeo.

” Què estàs mi(g)rant?” és una exposició pensada per ser presentada en espais públics amb la idea de portar l’art al carrer per tal de poder reflexionar sobre les migracions. Es tracta d’una sèrie d’imatges de persones en trànsit, impreses a mida real i en blanc i negre, acompanyades de texts explicatius i que provoquin la reflexió de l’espectador. Com a suport a l’exposició, es publicarà un tríptic per tal d’ampliar i contextualitzar el discurs.

Dates i espais per concretar.

Proposta impulsada per la Sílvia Rodríguez i en Dan Ortínez.