La Kaserna t’ofereix les següents cartelleres:

1. CARTELLERA DE CANGURS

2. CARTELLERA DE PROFESSORS DE REPÀS 

3. CARTELLERA PER COMPARTIR COTXE

4. BORSA DE PROFESSIONALS DEL LLEURE I EL MÓN SOCIAL