1. Departament de joventut

2. Servei d’informació juvenil

3. Espai TIC

4. Sales polivalents

5. L’ull, espai informal d’exposicions

6. Espai d’aprenentatge digital

7. Sac de recursos

8. Programació d’activitats


1. Departament de joventut

El Departament de Joventut és l’àrea de l’Ajuntament d’Igualada que treballa per potenciar actuacions i polítiques per als joves del nostre municipi; així com també estimular la reflexió i plantejament, tant d’aquestes com de les futures actuacions.

Les polítiques de joventut a desenvolupar al municipi en els propers anys tenen per objectiu general millorar les condicions de vida i el benestar dels joves, facilitant el procés de capacitació i el desenvolupament de la seva autonomia, per tal que puguin realitzar el seu projecte de vida.

Pla Local de Joventut

El Pla Local de Joventut (PLJ)d’Igualada 2012- 2015 és l’eina que permet treballar millor les polítiques de joventut, per donar resposta als interessos i reptes dels joves d’Igualada.

Així doncs, el PLJ té la missió de ser l’instrument de treball que ordena i sistematitza les actuacions i els recursos existents al nostre municipi; així com també estimula la reflexió i plantejament, tant d’aquestes com de les futures actuacions i polítiques de joventut a Igualada.

Pots consultar-lo aquí

Horaris: 2/4 de 8 del matí a 3 de la tarda

Contacte: joventut@aj-igualada.net   /  93 8041801 


2. Què és el punt d’informació juvenil?

CIMG4396CIMG4394

CIMG4397CIMG4403

El PIJ té per objectiu posar al teu abast tota la informació que pugui ser del teu interès: formació, habitatge, oci i lleure, treball, mobilitat internacional… És per això que t’oferim:

  • Altres serveis:
    • Tramitem carnets: alberguistes, ISIC i ITIC en horari del punt d’informació juvenil.
    • Tenim diferents borses, tot això ho trobaràs en aquesta mateixa web.

3. Quan hi som?

Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h

Tardes: de dilluns a divendres de 17.30h a 20.30 h

Dissabtes: d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h

Contacte: kaserna@aj-igualada.net / 93 8041801


3. Espai TIC

CIMG4401-1CIMG4397

Espai amb 7 ordinadors connectats i en xarxa, on podràs fer ús dels equips per fer les teves consultes, treballs o altres documents, amb suport d’escàner i impressions o gravacions en USB.


4. Sales polivalents
CIMG4409CIMG4412

CIMG4417CIMG4422

La Kaserna ofereix espais per facilitar la gestió quotidiana de les entitats juvenils o grups de joves no associats.

La Kaserna disposa d’una sala polivalent destinada a la realització de diferents tallers, cursos, xerrades i altres propostes que vulgueu fer-nos i d’una sala multimèdia amb 10 ordinadors connectats a Internet i en xarxa, que es pot utilitzar per a fer cursos o altres demandes, amb suport d’impressora.

Cal demanar l’espai cada cop que es vulgui fer servir.


5. L’ull, espai informal d’exposicions

Pretén ser un espai més del municipi on s’hi pugui fer promoció artística de tots aquells joves d’edats compreses entre els 18 i els 35 anys. L’espai permet, gratuïtament, exposar treballs en l’àmbit de les arts plàstiques i visuals, i pretén ser un aparador on els joves artistes mostrin les seves obres a la ciutat.

Com el seu nom ja diu, és un espai informal i readaptat pel fet de ser l’ull de l’escala que comunica la planta baixa amb la primera planta de l’Equipament. L’espai també es pot ampliar si s’utilitza la zona del passadís de la planta alta i les partes de l’espai de trobada de la planta baixa.

Demana’ns exposar a l’Ull


6. Espai d’aprenentatge digital


7. Sac de recursos

La Kaserna ofereix recursos i suport a les entitats d’Igualada en el desenvolupament dels seus projectes.


8. Programació d’activitats

CIMG4380