CAMP DE TREBALL 2021

Els camps de treball són activitats de voluntariat que consisteixen en realitzar projectes i serveis en una comunitat que acull el grup de joves. La metodologia que s’utilitza es basa en la metodologia APS, Aprenentatge i Servei. L’objectiu es que el jove pugui fer una aprenentatge sobre una temàtica per sensibilitzar-se i poder després ser protagonista en desenvolupar i participar en projectes dissenyats per ells mateixos i que tinguin un impacte en el nostre municipi.

En aquesta edició ens endinsarem a conèixer el Barri del Rec i totes les seves vessants (patrimoni històric, descoberta del teixit cultural i artístic, medi ambient) a través d’activitats lúdiques i diverses. Paral·lelament formarem part del procés creatiu de l’exposició que s’està preparant sobre el mateix barri per posar en valor el passat, el present i el futur.

Dates:  de dilluns a divendres, del 5 al 16 de juliol
Horari: de 9h a 13h i de 15h a 17h
Participants: de 14 a 17 anys
Preu: 64€

Si us voleu inscriure només heu de fer clic aquí.