GESTIÓ EMOCIONAL A TRAVÉS DE LA SOCIALITZACIÓ

GRUP: GESTIÓ EMOCIONAL A TRAVÉS DE LA SOCIALITZACIÓ

Inici: 2 oct
Horari: 16:30 a 17:30 h.
Lloc: Cal Badia
10 sessions
Objectiu general: Afavorir un desenvolupament psicosocial saludable i adaptatiu.
Objectius específics:
Oferir eines i estratègies per gestionar els conflictes emocionals i relacionals de manera positiva i
adaptativa.
Potenciar la resiliencia personal.
Empoderar en habilitats socials i comunicatives.
Afavorir l’autoconeixement i l’empatia.

Programació de les sessions:
➡ s.1 Presentació grup i temes, expectatives, normes. 2 OCTUBRE 2023
➡ s.2 Reconeixement d’emocions. 9 D’OCTUBRE 2023
➡ s.3 El poder dels pensaments: què faig amb aquest merder mental?. 16 D’OCTUBRE 2023
➡ s.4 Pràctica emoció + pensaments. 23 D’OCTUBRE 2023
➡ s.5 Comunicació assertiva i empatia. 30 D’OCTUBRE 2023
➡ s.6 Amistat i socialització. 6 DE NOVEMBRE 2023
➡ s.7 Diàleg intern: “Em ratllo”. 13 DE NOVEMBRE 2023
➡ s.8 Autoestima. 20 DE NOVEMBRE 2023
➡ s.9 Tancament. 27 DE NOVEMBRE 2023
➡ s.10 Segons demanda. 4 DESEMBRE 2023