BALLOON OPEN MIC (JOVE) 2019

Cantes?, Composes?, Fas teatre?, Fas monòlegs? Recites poesia? Has creat coses noves? I no saps on mostrar el que et mou?

El BALLOON OPEN MIC (JOVE) ÉS EL QUE ESTÀS BUSCANT!

Aprofitant la setmana de l’European Balloon Festival, el dia 11 de juliol muntarem un iglú de vent a la Plaça Sant Miquel d’Igualada, i a l’interior, a les 19h, començarà l’Open Mic Jove!

 

Com funciona?

Has de tenir entre 15 i 30 anys per poder participar-hi.

Cada persona o grup que s’inscrigui disposarà de 15 minuts per poder expressar-se.
L’escenari està preparat amb equip, microfonia i monitoratge perquè puguis mostrar al públic el que saps fer.

Hi haurà premis de caire cultural pels participants!

El públic assistent podrà valorar l’espectacle que més li ha agradat en unes butlletes que es repartiran a l’inici de l’activitat

 

Com m’inscric?

Del 12 al 26 de juny de 2019 et pots inscriure omplint aquest enllaç

Hi haurà espai per a 8 actuacions que seran escollides en estricte ordre d’inscripció.

 

Què costa?

L’esdeveniment és gratuït!