BEQUES PER ESTUDIS UNIVERSITARIS

L’Ajuntament d’Igualada obre una convocatòria de beques per a la concessió d’ajuts per contribuir al pagament de matrícula d’estudis universitaris. Les persones beneficiàries d’aquests ajuts és l’alumnat empadronat a Igualada que cursi estudis universitaris i compleixi els requisits que podeu trobar a les següents bases:

Termini de sol·licitud: del 13 de Juny al 15 de Juliol de 2016

https://tramits.igualada.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTramit=344