MALETA PEDAGÒGICA -AULA AMB TRACTE

CAMPANYA DE PREVENCIÓ DELS MALTRACTAMENTS A LES PERSONES GRANS “TRACTA’M BÉ”
L’Ajuntament d’Igualada i el Consell Comarcal porten a terme la campanya Tracta’m bé per treballar accions
de prevenció dels maltractament a les persones grans

 

 

Per a escoles i entitats que estiguin interessades a treballar el tema amb els seus infants, adolescents i joves,s’ha creat Les Aules amb tracte.
Són un conjunt de recursos pedagògics recollits en una maleta i ideades per a infants perquè tothom tracti bé les persones grans.

Compta amb el suport dels membres del Consell de la Gent Gran de l’Anoia per realitzar alguna de les accions que inclouen les propostes.

 

Però… què vol dir tractar bé les persones grans?

* Vol dir tractar-les amb respecte.

*Vol dir parlar-hi i passar-hi estones.

* Vol dir intentar comprendre com se senten.

*Vol dir solucionar aquells petits problemes que puguin sorgir amb elles i l’entorn.

La campanya vol arribar als infants i adolescents de l’Anoia a través d’accions intergeneracionals que promoguin el bon tracte cap a les persones grans.

 

Qui estigui interessat com a escola i/o entitat, pot posar-se en contacte amb:

RECURS: Aules amb Tracte

CONTACTE : Centre de Recursos Pedagògics de l’Anoia (CRP)

TELÈFON : 93 804 04 53

CORREO ELECTRÒNIC : crp-anoia@xtec.cat

 

Us deixem altres accions portades a terme de la campanya de prevenció dels maltractaments a les persones grans

“Tracta’m bé” han estat: “Situacions amb tracte”, “Relats amb tracte”i ”Escenes amb tracte”.