OBERT PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ A PFI’S, BATXILLERAT I CFGM I ENSENYAMENTS ESPORTIUS PER AL CURS 2017/18

3411294Des del dia 15 i fins el 26 de maig resten obertes les preinscripcions als Programes de Formació Professional (PFI’s)

Hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Pots descarregar-te la sol·licitud, omplir-la i presentar-la al centre on vulguis matricular-te.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9404-programes-formacio-insercio?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Educaci%C3%B3%20i%20formaci%C3%B3&moda=1

 

Des del dia 16 i fins el 24 de maig resten obertes les preinscripcions a Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mig (CFGM)

  • BATXILLERAT

Batxillerat es cursa, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s’hagi obtingut el graduat en educació secundària.

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents:

– per accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO, 
– per accedir al batxillerat de qualsevol modalitat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat,
– per accedir al batxillerat de la modalitat d’arts i
– per accedir al batxillerat si es prové d’una secció d’institut (si es demana plaça a l’institut al qual està adscrita la secció, la sol·licitud és preferent per ser admès a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d’arts).

Pots realitzar la preinscripció on-line des del següent link.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=

 

  • CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG (CFGM)

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre. 

Només es pot formalitzar una sol·licitud, que s’ha de presentar al centre demanat en primer lloc, indicant-hi els centres, cicles o torns als quals es vol accedir.

Pots realitzar la preinscripció on-line des del següent link, o descarregat-te la sol·licitud i fer-ho presencialment al centre.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gm_9420?moda=1

 

  • CFGM D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/apd-gm/

 

Des del dia 16 i fins el 29 de maig resten obertes les preinscripcions als ensenyaments esportius (1r Període)

Requisits d’accés al cicles de grau mitjà d’ensenyaments esportius:

Primer nivell o cicle inicial

  • Superar la prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat (en els casos que estan establerts).
  • Tenir el títol de graduat en ESO o equivalent a efectes acadèmics o haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà de formació professional (o haver superat la prova general d’accés als cicles d’ensenyaments esportius de grau mitjà).

Segon nivell o cicle final

  • Haver superat el primer nivell o cicle inicial de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva.
  • Haver superat la prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en els casos que estan establerts).

Pots descarregar-te la sol·licitud, omplir-la i presentar-la al centre on vulguis matricular-te.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Preinscripcio-als-ensenyaments-esportius?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Educaci%C3%B3%20i%20formaci%C3%B3&moda=1