SOL·LICITUD DE L’ACREDITACIÓ ECONÒMICA PER LA EXEMPCIÓ DE PAGAMENT DE LA MATRICULA CURS 2017/2018

L’ Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), ha obert la convocatòria, fins el 16 d’octubre, per sol·licitar l’acreditació econòmica per a formalitzar la matrícula com a becari/ària condicional (sense el pagament dels serveis acadèmics) – Procediment MATRC 2017-2018.

L’objecte d’aquest procediment consisteix a obtenir una acreditació de caràcter econòmic a l’efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics (com a becari/becària condicional), adreçada a l’estudiant que vulgui sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport el curs acadèmic 2017-2018.

Els estudiants que disposin d’una credencial de becari de la convocatòria general del curs 2016-2017 (i que hagin estudiat a Catalunya) no han de sol·licitar aquesta acreditació.

Trobaràs tota la informació necessària i el link per realitzar la sol·licitud on-line a la següent direcció web:

http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Acreditacio-de-caracter-economic-a-lefecte-de-formalitzar-la-matricula-universitaria-com-a-becari-o-becaria-condicional-el-curs-academic-2017-2018-MATRC