ASSETJAMENT ENTRE IGUALS

CAMPANYA DE PREVENCIÓ D’ASSETJAMENT ENTRE IGUALS

  • L’assetjament entre iguals es tracta d’una conducta de maltractament físic i/o psicològic d’un menor (o grup de menors) contraun altre de manera continuada.

Això pot provocar una disfunció en les relacions entre iguals, repercutint negativament en el desenvolupament emocional, cognitiu i social de la persona que rep l’assetjament.

  • Característiques:

    • Existeix una situació d’abús de poder que impedeix que la persona assetjada pugui sortir-se’n per ella mateixa.
    • Hi ha intencionalitat de fer mal per part de qui provoca l’agressió, bé sigui físicament o psicològicament.
    • Qui el pateix es troba indefens enfront de qui l’intimida, i això té com a conseqüència inseguretat i deteriorament de l’autoestima.
    • Es repeteix sistemàticament al llarg d’un període de temps durant el qual l’agressió es comet de manera sostinguda.

 

Vols saber-ne més?

Aquí pots fullejar el protocol d’actuació en cas de detecció d’algun cas d’assetjament.