FP DUAL ESCOLA PIA D’IGUALADA

Enguany, a l’Escola Pia Igualada, s’ofereix FPO Dual d’Operacions bàsiques de cuina per a col·lectivitats.

 

Aquesta formació permet a l’usuari/a rebre una formació i posar en pràctica allò après en una empresa, amb un contracte de treball i amb un salari mensual.

 

La nostra idea és iniciar el 5 de febrer i té una durada de 12 mesos.

 

Es poden inscriure persones a l’atur, inscrites a l’oficina de treball com a DONO, que compleixin els requisits legals per poder formalitzar un contracte de formació en alternança.

També han de complir amb algun dels següents perfils:

  • Persones joves de 16 a 29 anys.
  • Persones majors de 29 anys en risc d’exclusió social que així ho acreditin mitjançant un certificat o informe emès per Serveis Socials.
  • Persones amb una resolució favorable per a l’arrelament per formació.
  • Persones en situació d’atur de llarga durada majors de 45 anys que així ho acreditin amb un informe emès per les oficines de treball. S’entén per persones en situació d’atur de llarga. durada les que hagin estat en aquesta situació els últims 12 mesos.