INFORMACIÓ PER TRAMITAR EL CERTIFICAT DE DELICTES SEXUALS PER A JOVES MENORS D’EDAT

Joves, teniu al vostre avast informació de com demanar el certificat de delictes sexuals essent jove menor de 18 anys.

 

Aquest es tramita presencialment i es pot portar la documentació precisa a l’oficina d’atenció al ciutadà, ubicada a la plaça de l’Ajuntament, 1

La documentació necessària és: